Škola umeleckých remesiel - School of applied arts (1928 – 1939)