Krukovská Mária

 

1930, Plzeň

Mária Krukovská bola prvou architektkou pôsobiacou v bratislavskom Stavoprojekte. Spočiatku sa venovala projektovaniu bytových, neskôr aj verejných stavieb. Bola spoluautorkou dnes už legendárneho moderného sídliska na Račianskej ulici v Bratislave, kde navrhla obchodné stredisko a materskú školu (1966). V rámci projektu Experimentálka v Rači sa podieľala na overovaní nových technológií bytovej výstavby. Na dvanásťposchodovej bytovke (so Š. Svetkom) testovala vákuovaný oceľobetón aj sendvičový obvodový plášť. Mária Krukovská bola prvou slovenskou účastníčkou kongresu Medzinárodnej únie architektiek UIFA. Na druhom kongrese tejto organizácie v Monaku v roku 1969 prezentovala svoj návrh martinského sídliska Košúty. Od roku 1975 pôsobila Krukovská v procese posudzovania komplexnej bytovej výstavby.