Krumlová Štefánia

 

1932, Martin

Štefánia Krumlová sa venovala projektovaniu moderných obytných súborov. Navrhla rad typových bytových a školských stavieb. Už krátko po nástupe do projekcie sa zviditeľnila návrhom 48-triednej školy s telocvičňou zastrešenou exponovanou lanovou konštrukciou. Podľa tohto projektu postavili v Bratislave hneď dve školy, jednu na sídlisku Záhradnícka a druhú v Ružovej doline. Realizáciu, na ktorej spolupracovala s architektom Ľudovítom Jendrejákom a statikom Jozefom Poštulkom ocenili v roku 1963 aj v celoštátnej prehliadke architektonických prác. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch navrhla školské a predškolské zariadenia pre viaceré bratislavské sídliská. Vďaka dômyselnej priestorovej skladbe, drobnej mierke a spojeniu interiéru s exteriérom medzi nimi vyniká typová materská škola do svažitého terénu.