Cvengrošová Viktória

 

1941 

Po ukončení štúdia na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave  absolvovala Viktória Cvenrošová Fakultu architektúry na SVŠT v Bratislave diplomovou prácou u národného umelca prof. E. Belluša v roku 1965. Neskôr pracovala ako vedúca projektantka - špecialistka v Projektovom ústave kultúry v Bratislave. Za rok 1987 získala Cenu ZSA (v kolektíve s V. Droppom a M. Veselým), v roku 1983 Cenu ministra kultúry SSR. Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa sú autormi prestavby priestorov bývalej Tatra-revue v hoteli Tatra na divadelné štúdio (dnes Štúdio L+S), ktorá sa realizovala v rokoch 1979-1982. Medzi významné realizácie dua Cvengrošová - Droppa patrí aj návrh  pôvodne kancelárskeho priestoru na Nedbalovej ulici (dnes Galéria Nedbalka), za ktorý získali v roku 1995 cenu Dušana Jurkoviča.