Chudomelková Katarína

1929, Bratislava 

Prínos Kataríny Chudomelkovej bol predovšetkým v oblasti rekonštrukcií historických stavieb. Štúdium ukončila v roku 1952 na FA SVŠT v Bratislave. Jej pracovné začiatky boli v Stavprojekte, v ateliéri pre rekonštrukcie pamiatkových miest a objektov, neskôr pôsobila na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti. Od roku 1967 pracovala ako architektka a výtvarníčka v slobodnom povolaní. S maželom Karolom Chudomelkom navrhli rekonštrukciu Oravského hradu, Trenčianskeho hradu, interiér expozície Thurzovho domu a Zvolenského zámku.