Kedrová Irina

  

Martin 

Irinia Kedrová sa narodila v Martine, v roku 1953 ukončila štúdium na FAPS SVŠT v Bratislave. V rokoch 1953 -1975 sa podielala ako autor alebo spoluautor na tamer stovke najrôznejích úloh - bytovky, školy, materské školy, jasle, výrobné a skladovacie zariadenia, obchody, trafostanice, kotolne ale aj sídliská, rekreačné zariadenia a interiéry, väčšinou realizované. Od roku 1975, najprv v Stavprojkete, neskôr v ŠPTÚ sa venovala problematike typizácie vo funkcii špecialistu. Táto problematika bola predmetom jej študijných prác a vystúpení na seminároch. Päť rokov pôsobila externe na FA SVŠT.