adresa
architekt
projekt, realizácia
Dekréta Matejovie 2, Lučenec
Oskár Winkler
1947 – 1948

Na sklonku štyridsiatych rokov si architekt Winkler postavil na okraji mestského parku vlastný rodinný dom. Na jednoduchej hranolovej hmote sa uplatnili charakteristické prvky funkcionalistickej architektúry, vnútorný priestor však naznačoval skôr zdržanlivý konzervativizmus autora. Na prízemí domu bol architektov ateliér, na poschodí obytné miestnosti. Rodinný dom sa zachoval vo veľmi dobrom stave. Môžeme tu nájsť pôvodný mobiliár i pozoruhodné vstavané zariadenie kuchyne. 

Literatúra:
Architekt Oskar Winkler (1909  1970). Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Lučenec, SNM - Múzeum židovskej kultúry, Novohradská galéria Lučenec 1999.
KUBIČKOVÁ, Klára: Jeden z neznámych: architekt Oskár Winkler (1909  1970). Architektúra & urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. 3 – 14.
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 412.

Foto:
Klára Kubičková