adresa
architekt
projekt
realizácia
rekonštrukcia
Laskomer 16, Banská Bystrica
Vojtěch Šebor
1934
1934 – 1936
80-te roky

Rádiostanica s priľahlým obytným domom stojí na vrchu Laskomer nad Banskou Bystricou. Budova vysielača je napriek symetrickej kompozícii zreteľne funkcionalistickou architektúrou. Železobetónový skelet umožnil situovať v centre dispozície priestrannú vysielaciu sálu, ku ktorej sa primkýnajú ostatné pracoviská. Okrem masívnej kamennej podmurovky bola budova pôvodne celá obložená keramickým obkladom, ktorý pravdepodobne pochádzal z trnavskej tehelne D. Jurkoviča. Obnovou prešla v osemdesiatych rokoch, autorom projektu bol Litecký-Šveda. Dnes ostalo z obkladu len torzo na ustupujúcej strednej časti hlavného objemu.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.