adresa
architekt
projekt, realizácia
Kremnička, Banská Bystrica
Dušan Jurkovič
1947

Pri Kremničke postavili jediný z množstva architektových návrhov spojených s druhou svetovou vojnou. V kamennej ohrade stojí pyramidálny pylón s trojicou spätých krížov. Pamätník je zavŕšením majstrovskej série Jurkovičových stavieb a nadväzuje na motívy, ktoré použil v Haliči na cintorínoch z prvej svetovej vojny. Umiestnenie na úpätí svahu a práca s proporciami sa vyznačujú kultivovanou a nenápadnou dokonalosťou. Areál bol v deväťdesiatych rokoch doplnený pamätníkom židovských obetí vojny od architekta Fatrana. 

Literatúra:
BOŘUTOVÁ-DEBNÁROVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič. Bratislava, Pallas 1993. 252 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj:
Archív Matúša Dullu