adresa
architekt
projekt
realizácia
Vajanského 4, Senica
Jan Gillar
1937
1938

Dom lekára s ordináciou je pravdepodobne jediné dielo známeho českého funkcionalistu Jana Gillara na Slovensku. Navrhol ho pre pani M. Polonyiovú. Jednoduchý dvojpodlažný objekt, na ktorom sa prejavil autorov charakteristický rukopis, má na hladkej až monotónnej ploche fasády len dva súvislé pásy okien, ktoré v hornom podlaží prechádzajú cez celú šírku priečelia. Vstup do domu je situovaný asymetricky na ľavom okraji priečelia, zvýraznený je polkruhovou markízou. Na prízemí bola pôvodne ordinácia s čakárňou, na poschodí byt. Racionálne usporiadanie vnútorných priestorov sa odráža aj na utilitárnom výraze záhradnej fasády. Objekt má plochú strechu a výraznú, do ulice vysunutú rímsu.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 396.

Foto:
Matúš Dulla