Škola umeleckých remesiel (1928 – 1939)

Škola umeleckých remesiel v Bratislave patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam jednoznačne presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej  dobe patrila medzi najpokrokovejšie umeleckopriemyselné školy v Európe. Ako súčasť širšieho kultúrneho hnutia okolo seba združovala významné osobnosti svojej doby, ktoré nespočetnými iniciatívami a spoluprácami premieňali Slovensko na modernú krajinu. Napriek tomu upadla takmer do zabudnutia. Najmä vďaka systematickej práci Ivy Mojžišovej sa podarilo zachrániť mnohé cenné dokumenty, ktoré nám dnes umožňujú pokračovať vo výskume dejín tejto jedinečnej školy. 

Pri príležitosti 90. výročia založenia bratislavskej Školy umeleckých remesiel a 100. výročia založenia prvej Československej republiky pripravuje Slovenské múzeum dizajnu – SCD výstavu a publikáciu. Popri jednotlivých pedagógoch (napr. Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Jaromí Funke a.i.) a nimi vedených oddelení bude škola predstavená aj v rôznych kontextoch doby. 

Interaktívna mapa sa snaží ukázať stopu ŠUR v Bratislave a na Slovensku, pričom poukazuje aj na aktivity a prepojenia medzi priamymi aktérmi ŠUR a širším kultúrnym a hospodárskym okruhom. Podporovateľmi a členmi kuratória ŠUR boli napríklad od začiatku architekti Emil Belluš, Klement Šilinger a Friedrich Weinwurm. Menej známe je už ale, že práve posledný patril k blízkym spolupracovníkom Antonína Hořejša, jedného zo spoluzakladateľov ŠUR. Rôznymi prepojeniami tak vzniká niekedy hustejšia, niekedy voľnejšia sieť  modernizmu, ktorej stopy možno ešte aj dnes zrekonštruovať.

 

Organizátor:
Slovenské múzeum dizajnu - SCD

Miesto a termín výstavy:
Bratislavský hrad,  13. december 2018 – 27. máj  2019 

Hlavní partneri:
Slovenské národné múzeum
Slovenská národná galéria 

Realizačný tím:

Koncepcia výstavy:
Ľubomír Longauer
Maroš Schmidt
Klára Prešnajderová

Kurátori za SMD:
Maroš Schmidt
Zuzana Šidlíková
Klára Prešnajderová
Simona Bérešová

Kurátori za SNG:
Katarína Bajcurová / Viera Kleinová / Vladimíra Büngerová